9.14.2007

Włoskie wojska kolonialne w Afryce Północnej

Włoskie wojska kolonialne w Afryce Północnej
(Regio Corpo Truppe Coloniali della Libia)


Historia

W chwili kiedy Włochy rozpoczęły w 1940 roku działania wojenne w Afryce Pn. w ich armii istniały dwie dywizje libijskiej piechoty kolonialnej należące do Regio Corpo Truppe Coloniali della Libia:
- 1 Dywizja Libijska (1 Divisione Libica) – dowodzona przez gen. Luigi Sibille (w składzie: 1 i 2 pp libijskiej),
- 2 Dywizja Libijska (2 Divisione Libica) – dowodzona przez gen. Armando Pescatori (w składzie: 3 i 4 pp libijskiej).
Poza oddziałami zgrupowanymi w dywizjach istniało szereg samodzielnych oddziałów wojsk kolonialnych m.in. w Libii sformowano pierwszą włoską jednostkę spadochronową – 1 Pułk Piechoty Powietrznej (1 Reggimento Fanti dell’Aria), który później ograniczony do wielkości batalionu brał udział w walkach jako zwykła piechota i po ciężkich walkach w 1941 roku na lotnisku El Fteiah i w Agedabii, skapitulował przed brytyjskimi wojskami pancernymi.
Istniały też w Libii formacje kawalerii kolonialnej skupiające szwadrony poruszające się konno i na wielbłądach np.:
- Gruppo Squadroni Savari, Spahis e Meharisti di Tripolitania (4 szwadrony),
- Gruppo Squadroni Spahis della Libia Occidentale (4 szwadrony).
Dywizje Libijskie zostały rozbite w kampaniach prowadzonych w latach 1940-41 i w późniejszym okresie tylko mniejsze, samodzielne pododdziały wojsk kolonialnych wchodziły w skład zgrupowań oddziałów tyłowych rozlokowanych na terytorium Libii i okupowanej części Egiptu.

Organizacja

Dywizja Libijska liczyła ogółem 279 oficerów (Włochów), 193 podoficerów (Włochów) oraz 8 356 żołnierzy (504 Włochów oraz 7 852 Libijczyków) i miała na swoim wyposażeniu:
- 24 działa 77mm (77/28),
- 8 dział ppanc. 47mm (47/32),
- 16 dział plot. 20mm (20/65),
- 45 moździerzy 81mm,
- 66 ckm,
- 216 rkm.
W skład dywizji wchodziły następujące pododdziały:
- 2 pułki piechoty libijskiej,
- pułk artylerii libijskiej,
- batalion saperów libijskich,
- służby (w tym 2 kompanie transportowe).

Pułk Piechoty Libijskiej składał się z następujących pododdziałów:
- 3 bataliony piechoty libijskiej (3 kompanie piechoty i kompania wsparcia),
- 1-3 kompanie moździerzy (9 moździerzy 81mm).

Batalion Piechoty Libijskiej liczył 19 oficerów, 5 podoficerów i 6 żołnierzy włoskich oraz 662 żołnierzy libijskich i składał się z następujących pododdziałów:
- dowództwo,
- 3 kompanie piechoty,
- kompania wsparcia (8 ckm).

Pułk Artylerii Libijskiej składał się z następujących pododdziałów:
- 2 baterii artylerii (po 12 dział 77mm),
- baterii ppanc. (8 dział ppanc. 47mm),
- 2 baterii plot. (po 8 dział plot. 20mm).

Batalion Saperów Libijskich składał się z 3 kompanii i liczył 17 oficerów, 37 podoficerów i 207 żołnierzy włoskich oraz 337 żołnierzy libijskich.

W październiku 1942 roku libijskie oddziały kolonialne znajdowały się w następujących zgrupowaniach:
- Garnizon Twierdzy Trypolis (1 batalion saperów libijskich, 4 kompanie piechoty libijskiej),
- Garnizon Twierdzy Tobruk (1 batalion piechoty libijskiej),
- Sektor Homs (1 dywizjon Spahis - kawaleria),
- Sektor Garian (1 batalion piechoty libijskiej, 5 kompanii piechoty libijskiej, 1 szwadron Savari - kawaleria),
- Sektor Zuara (1 b, 4 kompanie piechoty libijskiej, 1 szwadron Savari - kawaleria),
- Sektor Jarabub-Siwa (1 batalion piechoty libijskiej),
- Sektor Hon (3 kompanie piechoty libijskiej, 2 kompanie piechoty saharyjskiej, 4 baterie artylerii saharyjskiej),
- Sektor Ghat (1 kompania piechoty libijskiej, 1 szwadron Meharisti del Fezzan - wielbłądy),
- Sektor Sebha (4 kompanie piechoty saharyjskiej, 3 szwadrony Meharisti del Sciati - wielbłądy, 1 bateria artylerii saharyjskiej).
Stanowiły razem równowartość około dwóch dywizji piechoty.

Brak komentarzy: