9.18.2007

Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (współcześnie)Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych
(United States Marine Corps - USMC)

USMC stanowi jeden z rodzajów sił USA. Jest przeznaczony do wykonywania samodzielnych zadań wymagających desantu z morza, a ze względu na swoją specyfikę stanowi element amerykańskich sił szybkiego reagowania. Jednak uzbrojenie i wyposażenie korpusu pozwala jego oddziałom występować także jako zwykła piechota zmechanizowana u boku sił lądowych - tak jak to miało miejsce podczas obu wojen w Zatoce Perskiej.

Brak komentarzy: