9.14.2007

Tyralierzy Senegalscy w Armii Francuskiej (do 1918r.)

Tyralierzy Senegalscy w Armii Francuskiej
(do 1918r.)

Korpus Tyralierów Senegalskich został stworzony w 1857 roku przez Luisa Faidherbe - gubernatora generalnego Francuskiej Afryki Zachodniej. Zadaniem tyralierów senegalskich było utrzymanie porządku w koloniach francuskich w Afryce, dławienie wszelkich ruchów niepodległościowych lub separatystycznych ludności tubylczej oraz powstrzymywanie innych państw kolonialnych od wtargnięcia na terytoria opanowane przez Francję. Dlatego oddziały tyralierów pełniły głównie służbę garnizonową w najdalszych zakątkach czarnego lądu.

W pierwszych dniach Wielkiej Wojny zmobilizowano 14 000 tyralierów we Francuskiej Afryce Zachodniej oraz 15 000 w Maroku. Sześć batalionów tyralierów senegalskich wzięło udział w walkach we Francji w 1914 roku. Oddziały tyralierów sprawdziły się w boju, pomimo nieprzystosowania do europejskich warunków klimatycznych oraz braku doświadczenia w prowadzeniu działań w warunkach nowoczesnej wojny - jednak okupiły to bardzo wysokimi stratami (w dużej części w powodu chorób na skutek braku właściwego umundurowania do warunków europejskiej jesieni i zimy).
W październiku 1915 roku zmobilizowano kolejne 30 000 żołnierzy w celu wzmocnienia oddziałów walczących w Europie, a w 1916 roku kolejne 51 000 tyralierów. W 1917 roku 17 batalionów tyralierów senegalskich wzięło udział w krwawej bitwie nad Sommą. Ogółem 212 000 Afrykańczyków wzięło udział w I wojnie światowej, walcząc w szeregach tyralierów senegalskich. Z tej liczby 163 000 walczyło we Francji – śmiertelność w tych oddziałach podczas Wielkiej Wojny wyniosła średnio 185 żołnierzy na 1 000 zmobilizowanych.

Brak komentarzy: