5.31.2010

Bitwa testowa w konwencji Normandii 1944r. (ww2)

Bitwa testowa w konwencji Normandii 1944r. (ww2)

Siły przeciwników:

Brytyjczycy:

Brygada Piechoty (3 bataliony piechoty)

Pułk Czołgów Piechoty (11 czołgów Churchill)

kompania ckm i moździerzy (z DP)

Niemcy:

Grupa Bojowa 12 DPanc SS „Hitlerjugend”: batalion grenadierów panc, batalion pionirów, mieszana kompania Panc (1 Pantera, 2 Pz..IV), sam. artyleria pułkowa

Bateria Plot. 88mm (Luftwaffe)

Przebieg starcia:

Wydzielone siły brytyjskie (brygada piechoty ze wsparciem pułku czołgów) realizując wyznaczone zadanie (rozpoznanie walką na skrzydle dużego natarcia pancernego - którego nie rozgrywaliśmy) napotkały na swojej prawej flance niemiecką linię obrony opierającą się o teren zabudowany. Na lewym skrzydle i centrum brytyjskim rozwinął się pułk czołgów piechoty i usiłował uderzeniem na prawą flankę obrony niemieckiej wyjść na tyły linii obrony pionierów i grenadierów pancernych. Napotkał na swojej drodze baterię plot. 88mm (Luftwaffe) oraz pluton Panter, które wzmacniały linię obrony pionierów. Spotkanie to skończyło się dla brytyjskich czołgów tragicznie – prawie wszystkie wozy zostały wyłączone z walki (ostatnie na pozycjach obrony piechoty niemieckiej). Atak załamał się i Brytyjczycy zaczęli podciągać kolejną linię wojsk. W tym momencie przerwaliśmy bitwę.

Straty stron:

Brytyjczycy: pułk czołgów piechoty i około 2-3 kompanie piechoty.

Niemcy: bateria plot. 88mm oraz mniej niż 1 kompania piechoty.

Błędy stron:

Obie strony nie używały wparcia artyleryjskiego i lotniczego (wyłączone ze starcia przez scenariusz) – tylko wsparcie moździerzy, a Niemcy także SiG-i. Brytyjczycy atakowali czołgami na wprost bez uprzedniego rozpoznania i współdziałania z własną piechotą.

Bitwa testowa w konwencji początku kampanii mazurskiej 1914r. (ww1)

Dzisiaj zaległa bitwa z I Wijny Światowej rozegrana w maju na Yelonkach:

Bitwa testowa WW1 w konwencji początku kampanii mazurskiej 1914r.

Siły Niemieckie:
1 Pułk Piechoty (3 bataliony)
Artyleria:
6 baterii armat 7cm (wsparcie bezpośrednie)
3 baterie armat 7cm i 3 baterie haubic 10cm (wsparcie z odwodu dywizji).
Cel: obronić front o szerokości 4km – obrona głównie za pomocą ognia artyleryjskiego

Siły Rosyjskie:
1 Dywizja Piechoty (16 batalionów)
Artyleria: 6 baterii (wsparcie bezpośrednie ogniem na wprost)
Cel: przełamać obronę niemiecką na całej szerokości

Przebieg walki:
Starcie miało charakter asymetryczny – z dużą przewagą strony atakującej (przewaga w piechocie 5,3 krotna)
Rosjanie mieli nacierać w dwóch rzutach – I rzut w centrum: 8 batalionów, II rzut na flankach – 8 batalionów. Za I rzutem w drugiej linii podążała artyleria (miała wspierać atak ogniem na wprost). Rzuty miały wchodzić po kolei – ci nie udało się zrealizować ze względu na zbyt krótką przerwę czasową pomiędzy rzutami (rezultat był taki, że otrzymaliśmy efekt skoordynowanego ataku w centrum i na flankach).
Niemcy mieli się bronić w oparciu o trzy punkty terenowe (las w środku i wioski na flankach) na froncie o szerokości ponad 4km (przerwy pomiędzy pozycjami niemieckich batalionów wynosiły około 1km). Obrona mała być realizowana głównie w oparciu o ogień artyleryjski z niewielkim udziałem ognia piechoty. Artyleria na pozycjach niewidocznych dla nieprzyjaciela. Piechoty rosyjskiej było tak dużo, że Niemcy byli zmuszeni do rezygnacji z ognia kontrbateryjnego (uciszyli tylko 2 baterie w początkowej części walk nie zadając strat w sprzęcie).
Bitwa trwała około 5 godzin – Rosjanie zrealizowali swój cel przy stracie ponad 1/4 sił (4 bataliony wyeliminowane z walki plus duże straty w pozostałych batalionach I rzutu). Niemcy wycofali około 1/3 sił piechoty i artylerię