9.14.2007

1 Batalion Piechoty Morskiej FFL


1 Batalion Piechoty Morskiej

(1er BIM - 1er Bataillon d’Infanterie de Marine)


Batalion został sformowany z ochotników pochodzących z 24 Pułku Piechoty Kolonialnej (24e Regiment d’Infanterie Coloniale) stacjonującego w Libanie, którzy nie podporządkowali się rządowi Vichy i przyłączyli do Sił Wolnej Francji (FFL).
Od września 1940 roku oddział walczył na Pustyni Zachodniej, podporządkowany do brytyjskiej 7 Dywizji Pancernej m.in. pod Marsa Matrouch, a później pod Sollum i Sidi-Barrani oraz w Tobruku. 3 Kompania Piechoty Morskiej wzięła udział także w walkach w Erytrei. Później jednostka uczestniczyła w kampanii syryjskiej i w walkach w Libii. Po bitwie pod Gazallą dowództwo zadecydowało o połączeniu go z Batalionem du Pacifique tworząc Batalion Piechoty Morskiej i du Pacifique (BIMP - Bataillon d’Infanterie de Marine et du Pacifique).

Brak komentarzy: