9.14.2007

1 Pułk Marszowy Spahisów Marokańskich FFL

1 Pułk Marszowy Spahisów Marokańskich
1er Regiment de Marche de Spahis Marocains
(1er RMSM)
Pułk powstał z 1 szwadronu 1 Pułku Spahisów Marokańskich (1er Regiment de Spahis Marocains), który za sprawą swojego dowódcy Paula Jourdiera w czerwcu 1940 roku przeszedł z francuskiego Libanu, w którym stacjonował do brytyjskiej Palestyny i podporządkował się dowództwu gen. de Gaulle – wodza Wolnej Francji.
W 1941 roku brał udział w walkach z Włochami w Erytrei, jako jednostka przydzielona do indyjskiej 5 Dywizji Piechoty, a następnie razem z innymi oddziałami Wolnej Francji (FFL - Forces Francaises Libres) w kampanii syryjskiej.
W czerwcu 1941 roku szwadron został zmotoryzowany i przeformowany na Dywizjon Rozpoznawczy Korpusu Armijnego (GRCA – Groupe de Reconnaissance de Corps d’Armee). W 1942 roku uczestniczył w obronie Bardii i Sollum, a następnie utworzył razem z 1 Kompanią Czołgów FFL (1ere Compagnie de Chars) zgrupowanie, które zostało przydzielone do brytyjskiej 7 Dywizji Pancernej. Podczas bitwy pod El-Alamejn był przydzielony do 1 Brygady FFL.
24 września 1942 utworzono na bazie dywizjonu 1 Pułk Marszowy Spahisów Marokańskich, jako jednostkę kawalerii zmechanizowanej. Pułk wspólnie z Kolumną Leclerc’a utworzył tzw. Force L i w ramach tej jednostki wziął udział w kampanii tunezyjskiej.
W październiku 1943 roku 1er RMSM wszedł jako jednostka rozpoznawcza do składu nowo tworzonej francuskiej 2 Dywizji Pancernej. Wiązało się m.in. z całkowitym przezbrojeniem w sprzęt amerykański i przyjęciem amerykańskich etatów.
Razem z 2 DPanc wziął udział w kampanii 1944-45 roku, kończąc swój szlak bojowy w Berchtesgaden na terytorium Niemiec.

Brak komentarzy: