9.19.2007

Rumuńskie formacje artylerii


105mm Krupp model 1912

10.5 cm leFH 18
75mm Krupp model 1907/12

Flak 36 37mm

Armata 75 mm wz. 1897

Radzieckie działka ppanc 45mm M1937 (53-K) oraz M1942 (M-42) stały się na skutek braków sprzętowych standardową rumuńską bronią ppanc.

Brak komentarzy: