2.22.2011

Lockheed C-130 Hercules (USAF, modern) 2

Herkules po drobnym liftingu :)

 

Brak komentarzy: