2.10.2011

Układ Warszawski (Warsaw Pact) - porządki (modern)

W Armii Radzieckiej i w armiach satelitów w interesującym mnie okresie (czyli lata 80-te plus początek lat 90-tych) panował duży chaos jeżeli chodzi użytkowane generacje i poszczególne typy czołgów oraz innych wozów bojowych. Zdaje się nie istniało w tym okresie coś takiego jak uniwersalny standard wyposażenia obejmujący wszystkie jednostki - praktycznie każda dywizja pancerna i zmechanizowana miała inny etat i posiadała inny sprzęt pancerny. Było to uzależnione od okręgu wojskowego, czy też grupy wojsk w których dana jednostka była umieszczona oraz od rzutu strategicznego, w którym się znajdowała i stopnia skadrowania pododdziałów. Do tego dochodziły zaszłości w postaci wcześniej użytkowanego sprzętu, nieregularnych lub niezrealizowanych dostaw, zmian etatów, zmian koncepcji wyposażenia i użycia jednostki itd.

Generalnie jest bardzo mało dostępnych informacji na ten temat – i nie pozostaje nic innego tylko szacowanie i domyślanie się składu oraz wyposażenia poszczególnych dywizji. W tym kierunku idą też zachodnie systemy i opracowania wargamingowe zajmujące się hipotetyczną wojną Układ Warszawski kontra NATO.

Zgodnie z tym co zaplanowałem sobie w grudniu na ten rok – reaktywowaniem moich pododdziałów Układu Warszawskiego – postanowiłem wprowadzić pewną systematykę w celu uporządkowania moich zbiorów. Oczywiście ta systematyka to tylko pewne abstrakcyjne założenie, które pomoże mi zamienić pudełko modeli w wyetatowane oddziały do systemu wargamingowego (przyjąłem przelicznik z systemu Rapid Fire – jako najbardziej moim zdaniem uniwersalny), niemniej oparte na zebranych przeze mnie informacjach.

W związku z powyższym podzieliłem posiadany sprzęt na trzy rzuty strategiczne – odpowiadające mniej więcej realiom historycznym. W dużym uproszczeniu wygląda to tak:

 

I Rzut Strategiczny

MBT: T-64/72/80/90 (T-64 jeszcze nie posiadam)

IFV i APC: BMP-1/2, BTR-80

ARC: BRDM-2, BRM

 

II Rzut Strategiczny

MBT: T-54/55/62, IT-1

APC: BTR-50/60/70

ARC: BRDM-2, PT-76

 

III Rzut Strategiczny (Rezerwa)

MBT i SPA: IS-2/3, T-10, T-34/85, SU-100, ISU-122/152

APC: BTR-152

ARC: BTR-40, BRDM-1

 

Jeżeli ktoś nie zgadza się z moim podziałem lub ma jakieś uwagi – będę wdzięczny za komentarz.

 

1 komentarz:

Paul pisze...

Looks about right to me.

I can remember Soviet Armies and Units being classed into 3 subgroups

A- Being First Class with up to date equipment and 80% - full staffing and generally combat ready.

B- Being 2nd Class equipment and 40% staffing with lower readiness.

C- Being 3rd class with a cadre of staff, equipment (WW2 types) in storage and the staffing to come from recalled reservists.