1.05.2011

IT-1 Drakon (ZSRR, modern)

Właśnie zacząłem prace nad kilkoma modelami nietypowych pojazdów z okresu "zimnej wojny" - dzisiaj radziecki czołg rakietowy IT-1 Drakon.

Kilka słów wstępu :)

Za czasów Chruszczowa (1953-64) zielone światło miały wyłącznie wojska rakietowe. O mały włos szaleństwo dyktatora (jakim z pewnością był Chruszczow) nie skończyło by się anulowaniem wszystkich perspektywicznych programów rozwoju konstrukcji lotniczych i oparciu siły uderzeniowej ZSRR wyłącznie o systemy rakietowe.

Na wezwanie pierwszego sekretarza odpowiedział też przemysł czołgowy, projektując i konstruując serię „czołgów rakietowych" – pojazdów pancernych, których głównym uzbrojeniem były pociski rakietowe z głowicą kumulacyjną. IT-1 jest chyba jedynym z tych pojazdów, który doczekał się produkcji seryjnej.

Nie mniej trzeba zaznaczyć, że pozytywnym owocem szaleństwa dyktatora było opracowanie szeregu ppanc pocisków rakietowych, które mogły być wystrzeliwane z luf klasycznych dział ppanc – zwiększając znacząco zasięg i skuteczność ognia ppanc czołgów i artylerii.

IT-1 Drakon (Истребитель танков-1) był to czołg rakietowy zaprojektowany na bazie czołgu T-62 i uzbrojony w pociski 3M7 Drakon. Od 1964 do 1970 roku wyprodukowano krótką serię tych pojazdów. Weszły one na uzbrojenie dwóch batalionów w wybranych DPanc w europejskiej części ZSRR. Później (w końcu lat 80-tych) sprzęt ten przebudowano na ciągniki ewakuacyjne lub złomowano.

W skład załogi IT-1 wchodzili:  kierowca, strzelec i dowódca wozu. Oprócz głównego uzbrojenia czołg posiadał także karabin maszynowy PKT 7,62 (2000 sztuk amunicji).Wóz przewoził 12. rakiet 3M7 Drakon przechowywanych w automacie ładującym oraz kolejne 3 w nieopancerzonym pojemniku z tyłu wieży.

Pocisk 3M7 Drakon był kierowany drogą radiową – aby uniknąć zakłóceń w ramach jednego pododdziału wyposażonego w IT-1 stosowano 7 częstotliwości i dwa systemy kodowania. Pojazd był wyposażony w sprzęt noktowizyjny, który zapewniał możliwość prowadzenia ognia w nocy (ale o bardzo ograniczonym zasięgu).

Dane techniczne rakiety ppanc 3M7 Drakon:

Masa pocisku: 54 kg

Masa głowicy: 5,8 kg

Średnica: 180 mm

Rozpiętość: 860 mm

Długość: 1 240 mm

Zasięg: w dzień - od 300m do 3300m

            w nocy - od 400m do 600m

Prędkość: 217 m/s  (781km/h)

Penetracja: 250mm RHA (przy nachyleniu płyty pancernej 60 stopni)

 

 

1 komentarz:

Paul pisze...

This looks interesting, lets see it built!