6.28.2010

II Bitwa testowa w konwencji Normandii 1944r. (ww2)


Kolejne ze starć rozegrane w celu sprawdzenia przepisów:

II Bitwa testowa w konwencji Normandii 1944r. (ww2)


Siły przeciwników:
Brytyjczycy:
Brygada Piechoty (3 bataliony piechoty)
Pułk Czołgów Piechoty (11 czołgów Churchill)
Pułk Artylerii Lekkiej (6 baterii 25pdr)
Niemcy:
Grupa Bojowa 12 DPanc SS „Hitlerjugend”: 2 bataliony grenadierów panc, batalion pionierów, kompania panc (2 Pantery), komp panc (2 Pz..IV), plut cz ciężkich (1 Tygrys Królewski), bateria ppanc PaK40, sam. artyleria pułkowa, kilka baterii artylerii ze składu 12DPanc SS
Bateria Plot. 88mm (Luftwaffe)

Przebieg starcia:
Siły brytyjskie (brygada piechoty ze wsparciem pułku czołgów) po przebiciu się przez przednią linię obrony prowadzą atak kolumną pancerną wzdłuż drogi (osłanianą przez piechotę: dwa bataliony na skrzydłach i jeden batalion jako desant w kolumnie pancernej). Droga blokowana jest przez niemieckie zasadzki ppanc (pierwsza po lewej stronie drogi: zagajnik obsadzony przez piechotę i baterię PaK40,druga po prawej stronie drogi: miejscowość obsadzona przez piechotę z ręczną bronią ppanc). Za zasadzkami znajduje się główna rubież ppanc obsadzona przez 2 komp panc i baterię plot 88mm.
Szybko posuwająca się kolumna czołgów Churchill łatwo poradziła sobie z baterią PaK-ów, a następnie przy wsparciu rozpoznania i piechoty uderzyła na zabudowania miejscowości na prawym skrzydle. Bataliony piechoty flankujące ruch kolumny za wyjątkiem pojedynczych kompanii i plutonów rozpoznawczych idących w szpicy nie nadążały za szybko poruszającą się kolumną pancerną. Brak było wsparcia artylerii DP (kłopoty z łącznością). W tym czasie nastąpił kontratak niemieckich czołgów, który wyeliminował z walki czołowy szwadron Churchilli oraz zastopował ruch kolumny.
W tym momencie przerwaliśmy starcie uznając, że Brytyjczycy nie mają szans kontynuowania ataku (miażdżąca przewaga pancerza czołowego i uzbrojenia czołgów Pantera nad czołgami brytyjskim) i starają się umocnić na zdobytych pozycjach (podciągając odwody ppanc).

Straty stron:
Brytyjczycy: 1-2 szwadrony czołgów piechoty i około 2-3 kompanie piechoty.
Niemcy: bateria ppanc PaK40 oraz 2 kompanie piechoty.
Błędy stron:
Brak wparcia artyleryjskiego i lotniczego u Brytyjczyków (kłopoty z łącznością lub wyłączone ze starcia przez scenariusz).

Brak komentarzy: