1.31.2008

Mieszany Batalion Pancerny (Norwegia)

W skład batalionu wchodzą następujące pododdziały:
  • dowództwo,
  • 2 kompanie pancerne (po 3 MBT),
  • 2 kompanie zmechanizowane (po 2 TO).

Batalion będzie uzbrojony w Leopardy 1, NM116 (M 24/90 Chaffee), NM135 lub M113).

Brak komentarzy: