1.31.2008

6 Dywizja (Norwegia)

Wojska lądowe są jednym z głównych komponentów Norweskich Sił Obronnych (Forsvaret) – na stopie pokojowej liczą około 13 tys. żołnierzy, a na wypadek wojny planuje się ich rozwinięcie do liczby 51 tys. żołnierzy.
Główną formacją Wojsk Lądowych jest 6 Dywizja - przeznaczona do działań w ramach struktur wojskowych NATO. Jednostka ta kultywuje tradycje dywizji piechoty walczącej w bitwie o Narwik w 1940 roku.
Dywizja będąc na stopie pokojowej jednostka jest skadrowana i liczy jedynie 1200 oficerów i podoficerów, 3000 żołnierzy oraz 200 pracowników cywilnych. W czasie wojny dywizja liczy około 12 tys. oficerów i żołnierzy.

W skład 6 Dywizji wchodzą następujące pododdziały:

 • dowództwo,
 • Brygada Nord,
 • 6 Brygada Rezerwowa,
 • 2 brygady mobilizowane,
 • batalion garnizonowy.

Brygada Nord ma następujący skład:

 • dowództwo,
 • kompania rozpoznawcza,
 • 3 bataliony piechoty,
 • batalion piechoty mobilizowany,
 • batalion pancerny (Leopard 1, NM135),
 • batalion artylerii (M109A1),
 • batalion saperów (Leopard AVLB),
 • batalion łączności,
 • batalion MP,
 • batalion logistyczny,
 • bateria plot (RBS 70).


6 Brygada Rezerwowa:

 • batalion straży granicznej „Hoybutkoen”,
 • batalion sił specjalnych (Haerens Jagerkommando),
 • batalion wywiadu i walki elektronicznej,
 • kompania saperów,
 • kompania mostowa,
 • kompania transportowa.

Brygada Mobilizowana:

 • dowództwo,
 • kompania rozpoznawcza,
 • 3 bataliony piechoty,
 • batalion artylerii (M101),
 • bateria plot (dz.plot 40mm),
 • batalion saperów.

Batalion Straży Granicznej:

 • dowództwo,
 • 3 kompanie piechoty,
 • kompania wsparcia (dz.bezodrz.106mm, dz. plot 20mm),
 • 2 kompanie pancerne (M48A5, NM116),
 • kompania ppanc (TOW),
 • bateria artylerii (M109A1),
 • bateria plot (RBS 70).

Batalion Garnizonowy:

 • dowództwo,
 • 3 kompanie piechoty.

Brak komentarzy: