10.16.2007

Wojska Powietrzno-Desantowe ZSRR
Brak komentarzy: