10.16.2007

Oddziały powietrzno-desantowe NRD40 Batalion Spadochronowy "Willi Sanger" NVA (Nationale Volksarmee - Niemiecka Armia Ludowa)

Brak komentarzy: