8.12.2009

Volkswagen Type 181 "Kurierwagen" Cz.2 (modern)
Kurierwagen należący do niemieckiej żandarmerii polowej (Feldjager), działający w zbiorczej formacji NATO Military Police.

Brak komentarzy: