11.12.2007

Drugi Radziecki Batalion Strzelców Zmotoryzowanych (BTR-152K)Pierwszy Radziecki Batalion Strzelców Zmotoryzowanych (BMP-1)

Batalion składa się z kompanii dowodzenia (1 BWP), trzech kompanii strzelców zmechanizowanych (po 2 BWP) oraz kompanii moździerzy.
Do pełnego stanu brakuje: pojazdu dowodzenia (sam terenowy lub sam panc BRDM) oraz transportu dla moździerzy (transporter gąsienicowy BTR50 lun MTLB albo sam ciężarowy).T-55Radziecki BRDM-1 z1968 roku

T-62M


Rumuńscy strzelcy zmotoryzowani
15-cm Nebelwerfer 41


122 mm haubica wz. 1938 (M-30)


Strzelcy Zmotoryzowani ZSRR (2)


105mm haubica M2A1 (M101)


Pierwszy Batalion Zmechanizowany US Army (M2 Bradley)